dėstytojo tinklapis

Kontaktai

Marina Gušauskienė

tel. (85) 2714-639

marina_gusauskiene@yahoo.com

Budėjimo valandos:

  • ketvirtadieniais nuo 18.00-20.00 val.;
  • kas trečią mėnesio šeštadienį.