dėstytojo tinklapis

Mokslinės publikacijos

1. Gušauskienė Marina Įtariamojo teisė būti informuotam: teorinės prielaidos ir įgyvendinimo galimybės // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. Nr. 6(108). p. 60-66.

2. Gušauskienė Marina Teisė į gynybą atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas: teorinės teisinės prielaidos ir praktinio taikymo problemos : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 42 p.

3. Gušauskienė Marina Lygių procesinių teisių įgyvendinimo problemos ikiteisminiame tyrime // Jurisprudencija. T. 67(59). Mykolas Romeris ir konstitucionalizmas. ISSN 1392-6195.T. 67(59). p. 54-62.

4. Gušauskienė Marina Проблемы процессуального равноправия сторон защиты и обвинения на стадии досудебного производства //материалы международной научно практической конференции, Екатеринбург, 27-28 января 2005 г. Ч. 1. Екатеринбург : Издательство Уральского университета, ISBN 5-7525-1320-0. p. 226-234.

5. Gušauskienė Marina Ikiteisminio tyrimo teisėjas – žmogaus teisių garantas // Jurisprudencija:  Mokslo darbai. 2004. 57(49). Vilnius.