dėstytojo tinklapis

CV

Marina Gušauskienė

Gimimo data: 1977 m. gruodžio 21 d.

Išsilavinimas: 2007 m. birželio 28 d. apginta Socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertacija “Teisė į gynybą atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas: teorinės teisinės prielaidos ir praktinio taikymo problemos”.

Darbo patirtis:

Nuo 2001 m. iki dabar – Baudžiamojo proceso katedros lektorė